Politiske partier i Norge

Som et relativt nytt fritt og utvilsomt rikt, demokratisk land, er Norge ett av de landene der ytringsfrihet står veldig sterkt. Det betyr at dersom du står registrert i Partiregisteret og kan samle inn tilstrekkelig mange underskrifter, kan du danne ditt eget politiske parti! Kravet er rett og slett at man har 5.000 underskrifter og samtidig sender inn informasjon vedrørende stiftelsen av partiet, hvilke bestemmelser som benyttes innad i partiet ved valg av hovedstyre samt partistyrets medlemmer. Enkelt som fot i hose!

Nordmenn er eksperter på å klage på politikere – men slik er det nok i de fleste land. Vi ønsker at et annet parti, som vi tror kan gjøre en bedre jobb i regjering, skal ta over regjeringsmakten. Og når de gjør det, blir kanskje ikke endringen så stor som vi hadde forventet oss. Norges land er en stor, tungrodd skute, som det nok tar tid å gjøre helomvending med.

Ett eksempel på dette er da Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) ble valgt høsten 2013, etter to perioder med Ap i teten og Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp) som sidestøtter. Den forrige regjeringen ble regnet som rimelig venstreorienter, men Sp ga litt balanse mot sentrum. Problemet med en slik sammensetning er de store avstandene mellom partienes ulike valgprogrammer – alt blir et kompromiss eller en ignorering av andres ønsker. Den nye regjeringen med H og FrP i spissen, og stort sett som eneveldende innen vedtak da de ikke behøver å inngå koalisjon med andre partier pga deres betydelige størrelse samlet sett, ligger godt ute til høyresiden. Balanse kan man likevel finne gjennom at H er ganske så konservativt å regne, mens FrP er sett på som et parti med mer radikale meninger og idéer.

Andre politiske partier man finner er Venstre (V), Rødt, Miljøpartiet de grønne, Kristelig Folkeparti (KrF), Kystpartiet (KP), samt en rekke mindre, nyere partier.